SVATOVSKE ZAPREGE
NAJBOLJA SVATOVSKA ZAPREGA 1981. - 2005.


1981. Mato Vulić i Mato Dorić iz Sikirevaca
1982. Antun Knežević (Todorov), Babina Greda
1983. Antun Čivić (Rusov) i Mato Vukojević B. Greda
1984. Mato Stojanović (Korin) Babina Greda
1985. Zlatko Okanović Babina Greda
1986. Mato Stojanović (Korin) Babina Greda
1987. Tomo Grgić Babina Greda
Četveropreg: Alojzije Stojanović (Andrijašev), Mato Stojanović (Korin), Anica Čivić (Šakina), Kata Petričević (Blažićeva) 1988. Đuro Stojanović (Andrijašev). Ilija Stivaničević (Jozića)
1989. Antun Vuković (Čepretića) Babina Greda
1990. Željko Ognjanović Županja
1991. Mato Stojanović (Korin) Babina Greda
1992. Domovinski RAT
1993. Mato Stojanović (Korin) Babina Greda
1994. Branko Grgić Babina Greda
1995. Ivo Lešić Babina Greda
1996. Miroslav Lučić Babina Greda
1997. Đuro Gregorović (Pejin) Babina Greda
1998. Đuro Gregorović (Pejin) Babina Greda
1999. Martin i Ivo Katušić Babina Greda
2000. Ivo Lešić Babina Greda
Četveropreg: Đuro Gregorović (Pejin) Babina Greda 2001. Ivan Gregorović (Pejin ) Babina Greda
2002. Zoran Babić (Gabričin) Babina Greda
2003. Mato Knežević (Todorov) Babina Greda
2004. Ivan i Franjo Gregorović (Pejini) Babina Greda
2005. Ivo Lešić Babina Greda
Četveropreg: Đuro Gregorović (Pejin) Babina Greda, Miroslav Lučić Babina Greda, Antun Knežević (Todorov) Babina Greda

 

U 25 godina Manifestacije "Konji bijelci.." nastupilo je 500 svatovskih zaprega i 2.000 osoba u narodnoj nošnji.


Pozivamo vas na 'Konje bijelce'
9.i 10. lipnja 2019.g.


Adresa:
Sajmište 7,
Babina Greda


OIB:
41598361728