OSNIVAČI
1.Andrija Verić (Ivančević)........kbr. 166


2.Blaž Kopić (Župarin)........kbr. 381

 

3. Ivan Verić (Zurkin........kbr. 412

 

4. Antun Verić (Ivančev)........kbr. 217

 

5. Stjepan Vuković (Lazin)........kbr.460

 

6. Adam Vuković (Čepretića)........kbr.122

 

7. Martin Lešić (Čikića)........kbr.183

 

8. Lovro Stojanović (Grgebožina)........kbr.256

 

9. Žaverije Stojanović (Korin)........kbr.633

 

10.Petar Čivić (Mijaljev)........kbr.772

 

11.Andrija Knežević (Belov)........kbr.356

 

12. Martin Verić (Ivančev)........kbr.370

 

13. Mato Stojanović (Andrijašev)........kbr.203

 

14. Alojz Babić (Joseilina)........kbr.68

 

15. Mato Đakovića........kbr.925

 

16. Franjo Babić (Štrameštrov)........kbr.665

 

17.Ivan Delić (Maksenov)........kbr.13


Pozivamo vas na 'Konje bijelce'
9.i 10. lipnja 2019.g.


Adresa:
Sajmište 7,
Babina Greda


OIB:
41598361728